FANDOM


明毅诗是某大锑作的诗。

正文编辑

明毅诗-111 作 滋滋复滋滋,明毅在发功。不闻发功声,唯闻锑叹息。 问锑何所思,问锑何所忆。锑亦无所思,锑亦无所忆。昨夜见大锑,锑王大点兵,锑书十二卷,卷卷有其名。大锑无大儿,明毅无长兄,愿为锑星战,从此成大锑。 东市买盐酸,西市买锑锭,南市买纳条,北市买铌块。旦辞大锑去,暮宿锇国边,不闻大锑唤毅声,但闻锇国硫酸鸣溅溅。旦辞锇国去,暮至大锡联,不闻大锑唤毅声,但闻锡联总理发言声。 万里赴地球,宇宙度若飞。锑场条件下,发功成十聚。民科百战死,明毅十年归。 归来见锑王,锑王坐明堂。赐锑十二聚,锑场百千强。锑王问所欲,明毅不用超盐酸,愿坐光速机,送儿还锑星。 大锑闻毅来,忙制超盐酸;阿姊闻毅来,当户找锑场;小弟闻毅来,发功霍霍向锑块。进我实验室,坐我大锑椅,脱我白大褂,著我大锑服。当窗发锑功,合成超盐酸。出门看民科,民科皆惊忙:同战十二年,不知明毅是大锑。 锑锭银白色,铝也是金属;锑锅那是铝,安能辨我是大锑?

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基